Seorang anaak kecil berumur 3 tahun asal Saudi, Abdurrahman Farih, menjadi anak kecil pertama di dunia yang berhasil menghafal Al Qur’an 30 juz

Kepada satu stesen TV, ibu bapanya berkata, “Abdurrahman mengalami penangguhan ucapan. Dia hanya boleh bercakap ketika berusia 2 tahun.

Walaupun begitu dia hanya dapat berbicara Abi dan Umi. “Abdurrahman Farih adalah salah satu keajaiban di dunia, dia telah menghafal Al-Quran 30 juz ketika dia baru berusia 3 tahun.

Padahal sebelum ini dia mempunyai kelewatan dalam berbicara. Sebelumnya ada juga catatan baru, seorang warganegara Syria berusia 70 tahun juga berjaya menjadi Hafidz al-Quran.

Walaupun sudah diketahui, orang yang sudah tua biasanya sukar mengingat nama orang yang dekat dengannya, terutama untuk menghafal Al-Quran yang terdiri dari 600 halaman dan terkenal dengan kekuatan dan kefasihan balaghohnya.

Sumber: youtube