Sejarah Waabak dalam Dunia Islam

Hidayatullah.com – Dalam catatan sejarah Islam, banyak wabak telah dinyatakan. Ibn Hajar Al-‘Asqalany dalam “Badzlu al-Maa’un fii Fadhli ath-Thaa’un” (361-370) secara ringkas menyatakan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan wabaah tha’un.

Memetik kata-kata Abu Hasan Al-Mada`iny, Ibn Hajar menulis bahawa semasa era Islam, terdapat lima malapetaka terbesar tahun ini: Pertama, tahun Syirawaih. Wabak ini terjadi di Mada`in (wilayah Parsi) ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup.

Kedua, tha’un ‘Amwas. Ini berlaku pada zaman Umar bin Khattab (18 H). Lokasi kejadian adalah di Sham. Pada masa itu, kira-kira 25 ribu orang mati. Hanya itu yang mati. Anda dapat membayangkan berapa banyak mangsa yang berada di sana.

Ketiga, tha’un Jarif. Ini berlaku pada tahun 69 H. Keempat, tha’un al-Fatayaat pada tahun 87 H. Ia dinamakan demikian kerana pada masa itu majoriti mereka yang meninggal adalah wanita. Kelima, tha’un di Kufah pada masa Abu Musa al-Ash’ary pada tahun 50 H.

Setelah menerangkan 5 bencana besar tahun ini yang berlaku dalam tempoh Islam, dia kemudian menjelaskan beberapa tahun yang juga berlaku di negara-negara Islam. Di Mesir pada tahun 66 H, terjadi malapetaka tha’un.

Bahkan pada masa kematian Abdul Aziz bin Marwan pada tahun 85 H, wabak ini juga berlaku. Menurut Al-Mada`, ketika wabah ta’un melanda Mesir, Abdul Aziz bin Marwan berusaha lari ke kampungnya. Dan akhirnya mati di kampung itu.

Wabak lain yang tercatat dalam catatan sejarah adalah tha’un al-Asyraf, tha’un Addi bin Artha’ah pada tahun 100 Hijriah. Diikuti kemudian pada tahun 107 Hijriah, kedua-duanya berada di Syria.

Tha’un yang lain adalah Ghurab yang terjadi pada tahun 127 H. Kemudian tha’un Salam bin Qutaibah (131 H) terjadi di Basra pada bulan Rajab dan bertambah buruk pada bulan Ramadhan. Dan mula berkurang pada bulan Syawal. Pada waktu itu setiap hari si mati mencapai seribu orang. Semua ini berlaku semasa zaman Daula Bani Umayyah.

Pada masa Daula Bani Abbasiyah ada juga seorang tha’un. Contohnya pada tahun 134 yang melanda wilayah Ray. Kemudian pada tahun 146 di Baghdad. Pada tahun 221 di Basra. Dalam buku “al-Muntadham” dinyatakan bahawa pada masa itu banyak orang mati. Sehingga ada kejadian menyedihkan di mana ada orang yang mempunyai 7 anak yang mati sekaligus dalam sehari.

Kemudian pada tahun 249 H, ada satu tahun di Iraq. Ia diikuti kemudian pada tahun 301 H. Tahun berikutnya berlaku di Ashbahan pada tahun 324 H. Sementara pada tahun 340 wabak ini juga berlaku lagi.

Ketika itu ramai yang mati secara tiba-tiba. Sehingga seorang qadhi (hakim) ketika bertugas di sana dijangkiti tha’un dan meninggal dalam keadaan masih berpakaian rasmi.

Kemudian pada tahun 406 ada tahun lagi di Basra. Pada tahun 420 H, terdapat juga tahun yang hebat di India. Kemudian menyebar ke Khorasan, Jurjan, Ray, Ashbahan dan melintasi Gunung Helwan hingga Maushil.

Menurut catatan sejarah, pada masa itu, di Ashbahan sahaja korban mencapai 40 ribu. Kemudian merebak ke wilayah Baghdad.

Pada tahun 425 juga terjadi wabah tha’un di Syairaz. Sehingga banyak orang dikebumikan di rumah kerana tenaga yang sangat sedikit dapat menguburkannya.

Setelah itu berkembang ke Wasith, Ahwaz dan Basrah kemudian Baghdad. Dalam satu hari begitu banyak yang mati. Sebenarnya, dalam jangka masa yang singkat, 70,000 orang mati.

Sementara itu, pada tahun 439 H, ada juga wabak penyakit tha’un di Maushil, Al-Jazirah dan Baghdad. Setelah tiba dalam satu solat jenazah, jenazah yang disembahyangkan mencapai 300 ribu orang.

Tha’un berikutnya terjadi pada tahun 452 Hijriah di Hejaz dan Yaman. Pada masa itu banyak kampung musnah dan tidak dapat dipulihkan. Sebenarnya, orang yang memasuki kawasan yang terkena wabak akan mati serta-merta.

Pada tahun 455 di Mesir juga terjadi lagi wabah tha’un. Ramai yang mati selama 10 bulan. Dalam catatan sejarah, dalam sehari dapat mencapai 1000 jiwa.

Menurut catatan Sabth bin Al-Jauzi pada tahun 449 ada wabak penyakit tha’un. Jumlah mereka yang mati sangat mengejutkan. Ribuan malah berjuta-juta mengikut jumlah semasa. Kemudian di Azarbaijan, Ahwaz kemudian Basra.

Kemudian ia berlaku di Samarkand. Dalam sehari terdapat 6 ribu atau lebih orang yang mati. Orang siang dan malam sibuk mandi, menyelubungi dan mengebumikan jenazah. Pada waktu itu lebih dari 2000 rumah dikuarantin.

Akhirnya, banyak orang bertaubat, bersedekah, tinggal di masjid, membaca Al-Quran dan menumpahkan minuman keras dan bahkan menghancurkan banyak peralatan.

Pada masa itu di Samarkand sahaja yang meninggal 236 ribu. Tha’un ini awalnya bermula dari Turkistan kemudian ke Kasygar (sekarang: Xinjiang) dan Farghanah kemudian Samarkand.

Pada waktu wabah tha’un di Mesir pada tahun 445, sultan Mesir pada waktu itu mencapai 80 ribu orang. Pada tahun 455, di Mesir juga, yang mati setiap hari seribu jiwa.

Kemudian di Damsyik pada tahun 469. Penduduk pada masa itu berjumlah sekitar 105,000 orang. Hasil daripada wabak ini, selebihnya 3,105. Pada tahun 478 wabak tahun ini berlaku di Iraq dan kemudian merebak ke seluruh dunia.

Dan masih banyak yang dicatat oleh Ibn Hajar. Hingga akhirnya catatan pada tahun 841 terdapat wabah tha’un di Mesir. Bermula pada bulan Ramadhan. Setelah Ramadan meningkat menjadi 100, pada bulan Muharram menjadi 1000 kemudian meningkat lagi di bulan Safar.

Itulah data ringkas mengenai wabak ta’un pada zaman Islam. Ini bukan catatan wabak selepas zaman Ibn Hajar, tentu akan ada banyak catatan lain yang menunjukkan jumlah wabak ini.

Dari sejarah panjang wabak, umat Islam dapat meneliti, belajar dari pengalaman mereka. Kerana sejarah selalu berulang. Apa yang berbeza adalah bentuk dan jenis wabak.

Wabak itu terus berulang. Bagi umat Islam itu boleh menjadi rahmat dan syahid, sementara bagi orang lain itu boleh menjadi hukuman. Wallahu a’lam. *