PENGETAHUAN WANITA TENTANG MAKANAN HARAAM

Berikut adalah makanan yang diharaamkan syariat :
1) Binaatang yang tercekiik, dipuukul, terjatuuh, ditannduk, yang diterkaam binaatang buaas dan daging yang dipotoong daripada binaatang yang masih hidup. Abu Waqid r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang dipotoong atau diambil daripada yang hidup itu bangkaii.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi)

2) Keldaai kampung yang dipelihara. Abu Idris menceritakan bahawa Abu Tsa’labah berkata, “Rasulullah SAW telah mengharaamkan daging keldaai yang dipelihara.” (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

3) Binataang buaas yang bertaring dan buring yang bercakaar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Tsa’labah r.a, ” Sesungguhnya Rasulullah SAW melaraang memakan semua binaatang yang bertaring. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

4) Bigal (kacukan kuda dan keldai). Jabir bim Abdillah r.a berkata, ” pada hari khaibar, kami menyembeliih kuda, bigal dan himar. Lalu Rasulullah SAW melarang kami memakam bigal dan himar. Namun tidak melarang kami memakan kuda.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan Ahmad)

5) Binataang yang diperintahkan Nabi SAW untuk dibuunuh. Rasulullah SAW bersabda, “Ada lima jenis binaatang yang dibolehkan untuk dibunuuh, iaitu burung gagak, helang, kala jengking, tikus dan anjiing liaar.” (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

6) Dagiing biabi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda, ” Allah SWT telah mengharammkan araak dan harganya, bangkaai dan harganya dan dagiing baabi dan harganya.” (Hadis Riwayat Abu Daud)

7) Yang memiliki nuhbah dan khatfah. Daripada Abu Tsa’labah r.a berkata, ” Rasulullah SAW melaraang memakan khatfah, mujasamah, nuhbah dan semua binaatang buaas yang bertaaring.

8) Jallalah (binataang yang memakan kotoraan). Daripada Abu Umar r.a, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang memakan jallalah dan meminum susunya.” (Hadis Riwayat Abu daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)
#HimpunanNasihatDariAlQuran