Hidayah Milik Allah. Setelah 30 Tahun Jadi Paderi Pada Umur 75 Tahun Telah memeluk Islam Setelah Temui Kebenaran

Alhamdulillah, Pelvk Islam selepas temui keben4ran setelah jadi paderi selama 30 tahun | Paderi Sweden Lev Shatni, 75 tahun telah memeluk Islam dan menvkar nama beliau kepada Ahmed. Kini beliau berh1jrah dan men3tap di Morocco.

Wakil dari gereja Sweden telah ke Morocco untuk memvjuk beliau kembali kepada Kr1stian namun dit0lak. Hid4yah milik Allah jua..

Ahmed Skjetne, 75, telah mengh4biskan masa selama 30 tahun seb4gai paderi di g3reja Sweden terutama sekali di g3reja Skillingaryd’s selama 15 tahun.

Namun, 3 tahvn lepas dia telah membuat kepvtusan yg besar dalam hidupnya bila mel4fazkan syahadah dan menukar nama kepada daripada Leif kpd Ahmed.

Beliau memperjvangkan melaw4n ras1s dan Islam0ph0bia dan telah bertemu dengan seorang lelaki daripada Morocco yang membuka jalan kepadanya utk mengenali Islam. Dia akh1rnya mengerti bahawa peng4nut Kr1stian hanya bers0lat di gereja tet4pi umat Islam bers0lat setiap hari 5 waktu.

Dia mer4hsiakan pengIslam4nnya kerana b1mbang tidak diter1ma oleh orang sekel1lingnya malah beliau masih men3ruskan tug4snya sebagai paderi utk sementara waktu biarpun sudah m4suk Islam.

Namun demikian, beliau merasa itu adalah HIP0KRIT! Lalu beliau menjval segala miliknya dan ber4ngkat ke Morocco.

Pada waktu ini, kawan2 masih belvm tahu pengIslam4nnya dan meng4nggap beliau sud4h tidak sivman kerana membvat kepvtusan berh1jrah ke Morocco.

Bila sudah samp4i di Morocco, barulah beliau mem4klumkan bahawa dia seben4rnya sudah m4suk Islam.
mudah untuk menghilangkan kulat kuku dengan segera

Apa lagi, boss dan kawan2nya semuanya terperanj4t malah ada yang dat4ng ke morocco utk memvjuknya kembali kepada Kr1stian.

Tetapi beliau tetap berp3gang teguh kepada keputvsannya utk masuk Islam kerana YAKIN Tuhan itu satu Isa itu Nabi seperti yang lain dan nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.

Kredit; The Deen Show via coretannasihat.com.my