Binaatang Yang Teraakam Kamera Dapat Menyebut Asma Allah, Bukti Kebesaran Allah SWT

Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebut tentang kebesaran Allah SWT.
Entah apa yang dapat kita rasakan seperti sifat pheno mena atau apa yang tidak dapat kita rasakan seperti Syurga dan Ne raka

Perkara-perkara ini tidak dapat dipisahkan dari tanda-tanda kebesaran-Nya. Walaupun semua fenomena semula jadi di bumi ini atau perkara-perkara yang kita rasakan ketika kita hadapi, kita tidak dapat menganggapnya sebagai keterlaluan.

Namun, sebenarnya semua kehadiran fenomena ini tidak terkecuali sebagai peringatan untuk kita memperkukuhkan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah SWT.

Agar anda lebih memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita rasakan, di sini kita telah meringkaskan 10 haiwan yang dapat melaungkan asma Allah, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Subhan Allah